Wkrótce zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wydobycie obiektu z dna jeziora Karczemnego

20 sierpnia 2021

Urząd Miejski w Kartuzach rozpoczął czynności w celu ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy usługi wydobycia obiektu wielogabarytowego,…

Przerwa technologiczna

9 sierpnia 2021

Informujemy, że na około dwóch tygodni nastąpiła przerwa technologiczna w prowadzonych pracach wydobywczych na Jeziorze Karczemnym. Prace zostaną…

Biomanipulacja na jeziorach Klasztornym Małym i Klasztornym Dużym w Kartuzach

9 lipca 2021

Metodę biomanipulacyjną przyjęto za uzupełniającą w procesie rekultywacji jezior kartuskich w ramach projektu pn.”Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne,…

Aplikacja koagulantów na kartuskich jeziorach

14 kwietnia 2021

W marcu – po ustąpieniu pokrywy lodowej – zaaplikowano pierwszą w tym roku dawkę koagulantów na jeziorach: Mielenko, Klasztorne…

Prace ponownie ruszyły

1 kwietnia 2021

Po długiej przerwie zostały wznowione prace rekultywacyjne na Jeziorze Karczemnym, które zostały wstrzymane ze względu niekorzystne warunki atmosferyczne….

Fot. Byczkowski, Burmistrz kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński na tle Jeziora Mielenko

Rekultywacja chemiczna na Jeziorze Mielenko

12 marca 2021

Rekultywacja chemiczna polegająca na inaktywacji fosforu została przeprowadzona jesienią zeszłego roku na Jeziorze Mielenko. Metoda inaktywacji fosforu…

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›