Gmina Kartuzy po raz kolejny ogłosiła przetarg na wydobycie obiektu wielkogabarytowego zalegającego na dnie Jeziora Karczemnego.


W związku z rezygnacją z zawarcia umowy przez Wykonawcę  wybranego w poprzednim przetargu na zrealizowanie przedmiotowego zadania, Gmina Kartuzy zdecydowała się na unieważnienie postępowania i ponowne ogłoszenie zamówienia publicznego na wydobycie obiektu wielkogabarytowego zalegającego na dnie jeziora Karczemnego.

Oferty można składać do  05.11.2021 r. do godz. 11.00

 

W związku ze skierowanym zapytaniem dotyczącego treści SIWZ przedmiotowego postępowania, zostały zmienione warunki udziału w postępowaniu

oraz termin składania ofert do 9 listopada 2021 r. do godz. 11:00.

 

Więcej informacji na temat ogłoszonego przetargu znajduje się pod linkiem:

http://www.kartuzy.pl/zamowienia/1085-zp271302021-wydobycie-obiektu-wielkogabarytowego-zalegajacego-na-dnie-jeziora

 

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›