Gmina Kartuzy jako Beneficjent inwestycji współfinansowanej ze środków POIiŚ przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji przedmiotowego projektu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Wychodząc na przeciw ww. zasad  Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmiotu realizujące projekty , w celu ich zgłoszenia należy: skorzystać z formularza znajdującego się na stronie: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›