Po długich miesiącach oczekiwania na możliwość zorganizowania spotkania z mieszkańcami Kartuz – spowodowanego panującą pandemią COVID-19 – dnia 4 listopada 2021 r. mogliśmy zorganizować pierwsze spotkanie z mieszkańcami informujące o projekcie rekultywacji jezior.


Spotkanie informacyjne z mieszkańcami dotyczące realizacji projektu ” Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże w Kartuzach” odbyło się w Kartuskim Centrum Kultury w Kartuzach.

Spotkania z mieszkańcami odnośnie realizowanej rekultywacji kartuskich jezior stanowią integralną część całego przedsięwzięcia i są niezmiernie ważne w kontekście edukacji ekologicznej lokalnej społeczności. Spotkania mają na celu przede wszystkim pokazanie i wyjaśnienie na czym polega i jak przebiega owa rekultywacja 4 jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże. Ponadto chcemy uświadomić społeczeństwu, że rekultywacja jest trudnym, żmudnym, skomplikowanym oraz łańcuchowym procesem odnawiania jezior. Co więcej, czynnik ludzki ma ogromne znaczenie w kwestii korzystania z jezior, aby nie doprowadzić do ponownej ich degradacji.

Fot. Byczkowski, Biomanipulacja prezentowana przez dr inż. Michała Łopatę z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego

Pierwszym prelegentem spotkania była dr hab. inż. Jolanta Grochowska z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, która przybliżyła tematykę znaczenia jezior i potrzeby wdrożenia rekultywacji dla kartuskich jezior. Wyjaśniła również, z jakich powodów i na jakiej podstawie została dobrana metodologia rekultywacji jezior.

Następnie dr inż. Michał Łopata wyjaśnił znaczenie i ważność zastosowania biomanipulacji jako wspomagającego procesu rekultywacji.

W końcowej prelekcji Grzegorz Laskowski – przedstawiciel Kartuskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – przedstawił jaka jest rola Oczyszczalni Ścieków w Kartuzach w procesie rekultywacji, przedstawiając cały proces zagospodarowania wydobytego osadu z Jeziora Karczemnego, tj. od transportu osadów na teren oczyszczalni ścieków, po obróbkę refulatu przez oczyszczalnię ścieków.

Fot. Byczkowski, Prezentacja prof. Grochowskiej z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego

Cieszymy się, że panel dyskusyjny cieszył się dużym zainteresowanie i nurtujące Państwa pytania mogły znaleźć odpowiedź w wypowiedziach specjalistów i  osób zaangażowanych w projekt.

Mamy świadomość, że nie wszyscy mieszkańcy mogli uczestniczyć w konferencji, w związku z tym poniżej znajduje się link, w którym zamieściliśmy całe spotkanie.

 

 

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›