Przedmiotem zamówienia jest wydobycie obiektów, w tym jednego wielkogabarytowego zalegającego na dnie Jeziora Karczemnego.

Zamówienie obejmuje odsłonięcie, sprawdzenie, wydobycie i utylizację obiektów innych niż niebezpiecznych wskazanych w Raporcie z badań ferromagnetycznych tj. obiekty zlokalizowane na granicy sektora 1 i 2.

Do realizacji wybrano ofertę firmy Hydrotechnika Prace Specjalistyczne sp. z o.o. z Poznania, która zaoferowała wykonanie zamówienia za cenę 153 135 zł brutto.

Terminem zakończenia realizacji zadania przewiduje się do dnia 10.02.2022 r.

Fot. UM Kartuzy, Podpisanie umowy z firmą Hydrotechnika Prace Specjalistyczne Sp. z o.o.
Fot. UM Kartuzy

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›