Całościowy proces rekultywacji jezior przewidziano do realizacji w okresie 2018-2023.

Szczegółowy harmonogram realizacji projektu pn.: „Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże w Kartuzach”,  poszczególnych etapów prac przestawiono poniżej.

 

Fot. UM Kartuzy

 

Fot. UM Kartuzy

 

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›