Niezbędnym działaniem towarzyszącym procesowi rekultywacji jezior jest stały monitoring środowiskowy, prowadzony w czasie trwania projektu, związany zarówno z badaniami wód jezior oraz wód dopływów powierzchniowych do jezior, jak również wylotów brzegowych i monitoringiem biologicznym jezior.

 

Monitoring Środowiskowy prowadzony na Jeziorze Mielenko (fot. J. Byczkowski)

Przedmiotowy monitoring obejmuje dwie kwestie:

I. Badania wody jeziornej oraz wód dopływów powierzchniowych do jezior oraz wylotów brzegowych.

  1. Badania wody jeziorowej oraz osadów dennych.
  2. Badania wód dopływów powierzchniowych do jezior oraz wylotów brzegowych.
  3. Badania uwodnienia i gęstości osadów dennych.
  4. Badania podstawowego składu chemicznego makrokomponentów w osadach.

II. Badania biologiczne 4 jezior.

  1. Badania zbiorowisk flory naczyniowej.
  2. Badania zespołu glonów planktonowych.
  3. Badania fauny bezkręgowej – zooplankton.
  4. Badania fauny bezkręgowej – makrozoobentos.
  5. Badania zespołów ryb.