21 października 2021 r. w Olsztynie odbyło się seminarium techniczno – naukowe  pn.: „Blaski i cienie rekultywacji wód w praktyce”.


W seminarium udział wzięli Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński oraz Zastępca Burmistrza Sylwia Biankowska.

Pani Sylwia Biankowska zaprezentowała prelekcję pn. „Praktyczne aspekty rekultywacji jezior kartuskich” dotyczącą realizacji projektu pn.”Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże w Kartuzach”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Fot. Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

Ponadto prelegentami seminarium byli m. in. przedstawiciele  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  w Białymstoku, Wojewódzkiego Funduszu i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Uniwersytetu Szczecińskiego.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń i skierowanie uwagi podmiotów gospodarczych na problemy związane z właściwym planowaniem zabiegów zmierzających do dobrego stanu wód powierzchniowych.

Na spotkaniu poruszano również tematy związane z możliwością finansowania przedsięwzięć związanych z rekultywacją jezior, jak i aspekty prawne wynikające z przepisów ustawy Prawo wodne.

Organizatorem seminarium była Katedra Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Fot. Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›