W grudniu 2023 r. zakończono realizację zadania pn.” Budowa infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej nad jeziorem Klasztornym Dużym”. W ramach inwestycji została przygotowana dokumentacja projektowa oraz wykonany I etap inwestycji związanej z zagospodarowaniem brzegu jeziora Klasztornego Dużego. Dokumentację na budowę kąpieliska podzielono na dwa etapy: pierwszy etap obejmował wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych na cały zakres zadania z wyłączeniem większości elementów znajdujących się na wodzie. Natomiast drugim etapem w ramach prac projektowych było wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji na pozostały zakres zadania określony w programie funkcjonalno – użytkowym tj. pomost stały, pływający slip, hangar na sprzęt, platformy/pomosty stałe, pomosty pływające, pomost rekreacyjny, plac nadwodny, siedziska w układzie trybunowym, wydzielone w obrębie platformy kąpielisko dla dzieci, siedzisko na moście oraz budynek obsługi plaży.

W ramach robót budowlanych zrealizowano prace przewidziane w ramach pierwszego etapu prac projektowych, związane z kompleksowym zagospodarowaniem brzegu jeziora w infrastrukturę turystyczno – rekreacyjną, w tym: plaże, pomost, miejsca parkingowe, ciągi piesze, oświetlenie, zieleń, itp. Nowo powstała infrastruktura wypoczynkowa i rekreacyjna ożywiła tę część nabrzeża jeziora, tworząc miejsca do rekreacji i aktywności społecznej mieszkańców. 

Fot. UM Kartuzy, Burmistrz Mieczysław Grzegorz Gołuński wraz z Zastępcą Burmistrza Sylwią Biankowską nad Jeziorem Klasztornym Dużym

Nowo powstałe miejsce już obecnie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, stanowiąc przedłużenie infrastruktury wybudowanej wcześniej nad jeziorami: Karczemnym i Klasztornym Małym.

Przypominamy, że po przeprowadzonych badaniach pod kątem przydatności wody w kartuskich jeziorach do kąpieli (w lipcu 2023 r. KPWiK Sp. z o.o. zleciło certyfikowanemu laboratorium zbadanie próbek wody w Jeziorze Klasztornym Dużym), z danych wynika, że woda w Jeziorze Klasztornym Dużym spełnia wymagania określone przepisami prawa dla kąpielisk. 

Fot. UM Kartuzy, Zagospodarowany teren nad Jeziorem Klasztornym Dużym

Drugi etap zaprojektowanej infrastruktury powstanie w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, edycja VIII/ 2023.  Realizację zadania przewidziano na lata 2024 – 2025 r.

Fot. Wizualizacji pomostów nad Jeziorem Klasztornym Dużym (przewidzianych do wykonania w ramach II etapu prac inwestycyjnych)

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›