W dniu 5 grudnia w Urzędzie Miejskim w Kartuzach mieliśmy przyjemność gościć uczniów pierwszej klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach. 

Młodzież zainteresowana była bieżącymi informacjami o największym projekcie jaki realizuje Gmina Kartuzy, czyli o rekultywacji jezior. Naszych gości przywitała Pani Sylwia Biankowska – Zastępca Burmistrza Kartuz, która w skrócie zobrazowała na czym polega prowadzona przez gminę rekultywacja kartuskich jezior. Następnie poprzez prezentację, zobrazowano uczniom proces rekultywacji m. in.: dlaczego Gmina Kartuzy podjęła się rekultywacji, dlaczego jeziora są zanieczyszczone, na jakiej podstawie przeprowadzono rekultywację, jakie podjęto metody w ramach rekultywacji, jakie wykonano zadania, itp.

Nasi młodzi goście byli bardzo zainteresowani tematem ale także bardzo dobrze przygotowani do spotkania i zaznajomieni z tematyką ochrony jezior. Po prezentacji młodzież zadawała wiele pytań związanych z jeziorami, co przerodziło się w żywą dyskusję.

Fot. UM Kartuzy

Cieszymy się, że młodzi ludzie zainteresowani są tak ważną problematyką jaką jest ekologia i ochrona środowiska. Mamy cichą nadzieję, że uczestnicy spotkania będą szerzyć zaczerpniętą wiedzę wśród swoich rówieśników i bliskich.

Na zakończenie spotkania Burmistrz Kartuz – Pan Mieczysław Grzegorz Gołuński korzystając z okazji, że trwa okres Mikołajkowy, poczęstował uczestników słodkościami i  podzielił się ciekawostkami związanymi z Kartuzami.

Fot. UM Kartuzy
Fot. UM Kartuzy

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›