Co roku, wiosną i jesienią Burmistrz Kartuz zaprasza dzieci i młodzież ze wszystkich szkół działających w naszej gminie, do sprzątania okolicy, z okazji obchodów Dnia Sprzątania Świata. W tym roku w ramach tej inicjatywy zorganizowano także akcję sprzątania kartuskich jezior, w którą włączyli się m.in. strażacy, wędkarze, straż rybacka, pracownicy KPWiK oraz płetwonurkowie z grupy GOOD DIVE.

23 września, Urząd Miejski w Kartuzach zorganizował po raz pierwszy akcję wspólnego sprzątania jezior kartuskich. Razem ze strażakami OSP z Dzierżążna i Łapalic, wędkarzami z koła PZW nr 57 Kartuzy, Strażą Rybacką, pracownikami KPWIK i płetwonurkami z firmy GOOD DIVE, sprzątaliśmy brzegi jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże. Nurkowie pracowali na jeziorze Klasztorne Małe.  W akcji uczestniczyły dwie jednostki pływające z OSP  i dwie łodzie z KPWIK.

Fot. UM Kartuzy, Sprzątanie kartuskich jezior

Przez 2,5 godziny zebraliśmy 3 tony odpadów! Najwięcej znaleźliśmy: opon, butelek szklanych, puszek, kapsli, butelek plastikowych, folii. Był też: gruz, styropian, płytki dachowe, metale, tekstylia, kanapy i radio! Najwięcej śmieci zlokalizowaliśmy przy linii brzegowej, w miejscach często odwiedzanych przez mieszkańców. Dużo śmieci zalegało również w okolicy ogródków działkowych.

Fot. UM Kartuzy, namiastka śmieci zebranych z jezior

W czasie akcji nurkowie schodzili pod wodę z workami raszlowymi a znalezione śmieci podawali osobom czekającym na łodziach. Pozostałe grupy ochotników sprzątały śmieci z brzegów. Po akcji sprzątania na uczestników na Wyspie Łabędziej czekał ciepły posiłek. Były podziękowania Burmistrza i wspólne zdjęcie. Niestety śmieci w wodzie jest o wiele więcej niż udało się wydobyć. Nurkom udało się zlokalizować dzikie „utopisko” w Jeziorze Klasztornym Małym, w którym zalegają odpady gabarytowe, budowlane i remontowe – sprzątanie tego miejsca będziemy kontynuować na wiosnę przyszłego roku. Planujemy w tym czasie  razem z pozostałymi miłośnikami przyrody, jezior i wędkowania ponownie zachęcić wszystkich mieszkańców do wspólnego sprzątania, w myśl zasady: „Kto sprząta po kimś, nie będzie już nigdy śmiecił!”.

UM Kartuzy, Uczestnicy akcji jesienne sprzątanie jezior

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›