W dniu 26 września br. w Kartuzach odbyła się konferencja poświęcona zakończeniu realizacji projektu pn. „Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże w Kartuzach”.

Gospodarzem spotkania był Mieczysław Grzegorz Gołuński – Burmistrz Kartuz a spotkanie poprowadziła Edyta Zientarska – Kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kartuzach. Podczas konferencji głos zabrali:

  • Mieczysław Grzegorz Gołuński Burmistrz Kartuz
  • Jarosław Zielonka Zastępca Pełnomocnika ds. realizacji projektu
  • prof. UWM dr hab. inż. Jolanta Grochowska Kierownik Katedry Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
  • Marcin Horała Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
  • Dariusz Drelich Wojewoda Pomorski
  • Dominik Bąk Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW
  • Szymon Gajda Prezes Zarządu WFOŚiGW w Gdańsku
  • Piotr Karczewski Doradca Społeczny Prezydenta RP

Podczas konferencji podsumowano zrealizowany zakres projektu oraz wskazano pierwsze rezultaty przeprowadzonych działań rekultywacyjnych. Kilkukrotnie podkreślono, że rekultywacja kartuskich jezior była największym, realizowanym w Polsce tego typu zadaniem ekologicznym a jednocześnie największym projektem rekultywacyjnym zrealizowanym w okresie programowania 2014-2020 przy wsparciu środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Prelegenci spotkania streścili cały proces planowania projektu rekultywacji, jego realizację oraz zakładane i osiągnięte efekty. Zobrazowano uczestnikom konferencji, że na rekultywację składało się wiele złożonych i powiązanych z sobą zadań.

Wspomniano, że przed przystąpieniem do rekultywacji niezbędne była przebudowa systemu gospodarki deszczowej na terenie miasta Kartuzy. Prace te zostały zrealizowane w ramach zadania pn.”„Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu”, które zostało współfinansowane ze środków RPO WP 2014-2020.

Dzięki otrzymanym funduszom z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina Kartuzy poza rekultywacją wybudowała także kilka nowych miejsc rekreacyjno – turystycznych, tj. promenadę nad jeziorem Klasztornym Małym, zagospodarowanie terenu wzdłuż Strugi Klasztornej – w trakcie realizacji jest także budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej nad Jeziorem Klasztornym Dużym.

Fot. UM Kartuzy, Edyta Zientarska – Kierownik Wydziału Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
Fot. UM Kartuzy, Mieczysław Grzegorz Gołuński – Burmistrz Kartuz

 

Fot. UM Kartuzy, Marcin Horała – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
Fot. UM Kartuzy, Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski
Fot. UM Kartuzy, Dominik Bąk – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW
Fot. UM Kartuzy, Piotr Karczewski – Doradca Społeczny Prezydenta RP
Fot. UM Kartuzy, Szymon Gajda – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Gdańsku
Fot. UM Kartuzy, Jarosław Zielonka – Zastępca Pełnomocnika ds. realizacji projektu
Fot. UM Kartuzy, prof. UWM dr hab. inż. Jolanta Grochowska – Kierownik Katedry Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Zakończenie realizacji projektu oczyszczania jezior w Kartuzach nie oznacza zakończenia działań ochronnych, których podstawą będzie stały monitoring środowiskowy, związany zarówno z badaniami wód jezior, wód dopływów powierzchniowych do jezior i wylotów brzegowych, jak i monitoring biologiczny lokalnej fauny i flory.

Wypowiadający się goście na wtorkowej konferencji podkreślali wyjątkowość kartuskiego projektu oraz to, jak jego pozytywne efekty i doświadczenia wpłyną na dalsze działania tego typu w innych miejscach w Polsce. Dominik Bąk, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW,  pogratulował osiągniętych efektów projektu, którego realizacja przyczyni się do podejmowania podobnych działań w innych miejscach kraju. Ponadto zaznaczył, że realizacja tego projektu jest także wzorcowym przykładem współpracy środowiska nauki (UWM) z samorządem.

Konferencja była okazją do licznych podziękowań i gratulacji osobom i instytucjom, którzy byli zaangażowani w realizację projektu. Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem nad Jeziorem Karczemnym.

Fot. UM Kartuzy, Uczestnicy konferencji nad Jeziorem Karczemnym

 

Fot. UM Kartuzy

 

Fot. UM Kartuzy
Fot. UM Kartuzy
Fot. UM Kartuzy
Fot. UM Kartuzy
Fot. UM Kartuzy
Fot. UM Kartuzy
Fot. UM Kartuzy
Fot. UM Kartuzy
Fot. UM Kartuzy
Fot. UM Kartuzy
Fot. UM Kartuzy

 

Fot. UM Kartuzy

 

Fot. UM Kartuzy

 

Fot. UM Kartuzy
Fot. UM Kartuzy
Fot. UM Kartuzy

O naszej konferencji wspominają:

Radio Gdańsk: https://radiogdansk.pl/wiadomosci/region/kaszuby/2023/09/26/cztery-jeziora-w-kartuzach-zostaly-oczyszczone-beda-mogly-sluzyc-mieszkancom-i-turystom/

TVP 3 Gdańsk: https://gdansk.tvp.pl/72999522/kartuskie-jeziora-po-rekultywacji

Nasze miasto: https://kartuzy.naszemiasto.pl/rekultywacja-kartuskich-jezior-sie-udala-za-nami/ar/c1-9466339

Pomorski Urząd Wojewódzki: https://www.gdansk.uw.gov.pl/6785-rekultywacja-jezior-kartuskich-konferencja-z-udzialem-wojewody

https://portalkomunalny.pl/zakonczyla-sie-rekultywacja-jezior-w-kartuzach-546001/

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›