W dniach 18-20 kwietnia kartuska młodzież szkolna uczestniczyła w zajęciach związanych z tematyką rekultywacji kartuskich jezior. 

Spotkania składały się z wykładów oraz zajęć terenowych nad Jeziorem Klasztornym Małym, na Wyspie Łabędziej oraz na terenie Oczyszczalni Ścieków w Kartuzach.

Pracownicy Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego przygotowali dla młodzieży wykład poświęcony projektowi pn. „Kompleksowa rekultywacja jezior kartuskich: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże w Kartuzach”. Przeprowadzone warsztaty miały za zadanie budowanie  świadomości wśród dzieci na temat problematyki ekologicznej, a przede wszystkim wyjaśnienie na czym polega realizowany w Gminie Kartuzy proces rekultywacji. Wykład zawierał podstawowe informacje na temat genezy jezior, problematyki zanieczyszczeń kartuskich jezior oraz zastosowanych metod rekultywacyjnych.

Fot. Byczkowski, Wykład dla uczniów w I LO w Kartuzach
Fot. Byczkowski, Zajęcia teoretyczne w ZSO nr 2 w Kartuzach
Fot. Byczkowski, Wykład dla uczniów ZST w Kartuzach

Po zakończeniu wykładu uczniowie udali się na zajęcia terenowe nad Jezioro Klasztorne Małe, gdzie pod okiem pracowników Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego mieli możliwość przeprowadzić badania jakości wód jeziora przy pomocy narzędzi i sprzętu jaki jest wykorzystywany przy badaniach monitoringowych.  Następnie młodzież udała się na Oczyszczalnię Ścieków w Kartuzach, gdzie pod opieką kierownika Oczyszczalni ścieków Pana Mieczysława Grundkiewicza zapoznała się z procesem przerabiana i zagospodarowania wydobytego z jeziora refulatu.

Fot. Byczkowski, Zajęcia na oczyszczalni ścieków w Kartuzach

W spotkaniach brały udział następujące szkoły:

  • Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach,
  • Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach,
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach.
Fot. Byczkowski, Zajęcia nad J. Klasztornym Małym- I LO w Kartuzach

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań osobom zaangażowanym w bezpośrednio w projekt rekultywacji. Mamy nadzieję, że aktywne zaangażowanie i uczestnictwo młodzieży w zajęciach pomogą w zakorzenieniu w  świadomościach młodych ludzi jak ważne i wrażliwe na czynniki zewnętrzne jest otaczające nas środowisko. Jesteśmy także przekonani, że młodzi ludzie zdobytą wiedzę przekażą swoim bliskim, aby również uświadomić innych o zagrożeniach dla ekosystemu wynikających z działalności człowieka.

Fot. Byczkowski, Badanie jakości wody przez uczniów

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›