W dniu 19 kwietnia br., w Kartuzach gościła grupa studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod opieką Pani prof. dr hab. inż. Agnieszki Ławniczak-Malińskiej. Tematem przewodnim przyjazdu było zapoznanie się z projektem rekultywacji kartuskich jezior. Nasi goście rozpoczęci wizytę w Urzędzie Miejskim w Kartuzach, gdzie po przywitaniu przez Burmistrza Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego zapoznali się z założeniami projektu rekultywacyjnego. Następnie grupa udała się w teren, w celu zapoznania się ze zrealizowanymi pracami na jeziorach oraz trwającym procesem wydobycia osadów z Jeziora Karczemnego. Część terenowa zakończyła się na Oczyszczalni Ścieków w Kartuzach, gdzie Kierownik Oczyszczalni omówił proces przerabiana i zagospodarowania wydobytego z jeziora refulatu. Ostatnim punktem dnia była wizyta w Muzeum Kaszubskim, gdzie goście zapoznali się z historią i kulturą Kaszub. Mamy nadzieję, że wizyta w Kartuzach i zapoznanie się z doświadczeniami Gminy w rekultywacji jezior będą stanowiły cenne doświadczenie i praktyczne uzupełnienie zajęć dydaktycznych dla uczestników wyjazdu.

Fot. UM Kartuzy

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›