Dokonano odbioru prac refulacyjnych na nadsektorze nr 3 Jeziora Karczemnego.


W wyniku przeprowadzonych w tej części jeziora robót wydobyto wierzchnią warstwę, najbardziej zanieczyszczonych osadów o grubości od 0,50 do 0,60 cm i przetransportowano do oczyszczalni ścieków w Kartuzach ponad  119 tyś. m3 refulatu (osadów dennych oraz wód nadosadowych). Ilość wydobytego osadu na nadsektorze nr 3 stanowi w konsekwencji 9,5% całej objętości osadów przeznaczonych do wydobycia na jeziorze.

W sumie dotychczas w ramach ośmiu poddanych refulacji nadsektorów (nr 10, 9, 8, 7, 6, 5 , 4 i 3) przetransportowano do oczyszczalni ścieków w Kartuzach ponad 210 tys. m3 osadów, co powoduje, że ilość wydobytego dotychczas osadu stanowi 88%  całej objętości osadów przeznaczonych do wydobycia na jeziorze.

Obecnie trwają prace na nadsektorze nr 2.

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›