Po  przerwie spowodowanej warunkami atmosferycznymi zostały wznowione prace rekultywacyjne na Jeziorze Karczemnym


Zimowe warunki atmosferyczne ponownie spowodowały oblodzenie jeziora, co na początku lutego 2023 r. wymusiło przerwanie prac refulacyjnych. Poprawa pogody i ustąpienie pokrywy lodowej w ostatnim czasie, umożliwiły natomiast wznowienie prac.

Zanim rozpoczęto proces refulacji – podobnie jak miało to miejsce wcześniej w podobnych sytuacjach – przeprowadzono próby szczelności rurociągu, które zakończyły się pozytywnie. Tym samym całość infrastruktury służącej do wydobycia i transportu osadów jest przygotowana do pracy.

Prace rozpoczęły się w nadsektorze 1 – ostatnim jaki pozostał do refulacji. Termin zakończenia praca refulacyjnych będzie natomiast uzależniony od panujących warunków pogodowych – w przypadku wystąpienia dogodnych warunków prace powinny zostać zakończone w połowie marca br.

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›