Po  przerwie zostały wznowione prace rekultywacyjne na Jeziorze Karczemnym, które zostały wstrzymane ze względu niekorzystne warunki atmosferyczne.


Zimowe warunki atmosferyczne spowodowały oblodzenie jezior, co w drugiej połowie grudnia 2022 r. uniemożliwiało prowadzenie prac oczyszczania jezior. Poprawa pogody i ustąpienie pokrywy lodowej umożliwiły wznowienie prac regulacyjnej wraz z początkiem 2023 r.

Zanim rozpoczęto proces refulacji, przeprowadzono próby szczelności rurociągu, które zakończyły się pozytywnie. Próba szczelności rurociągu jest ważną czynnością, aby uniknąć przedostania się ładunku refulatu do pozostałych jezior (Klasztornego Małego i Klasztornego Dużego), przez które przebiega rurociąg transportujący refulat wydobyty z Jeziora Karczemnego.

W pełni przygotowana do przyjęcia wydobytych osadów jest także gminna oczyszczalnia ścieków zarządzana przez Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Prace rozpoczęły się na nadsektorze 2; do zakończenia prac wydobywczych Jeziora Karczemnego pozostały jeszcze tylko dwa nadsektory (nr 1 i 2). Termin zakończenia praca refulacyjnych będzie natomiast uzależniony od panujących warunków pogodowych.

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›