Gmina Kartuzy ogłosiła przetarg na budowę infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej nad Jeziorem Klasztornym w formule „zaprojektuj i wybuduj”


Zadanie będzie realizowane na podstawie przygotowanych programów funkcjonalno – użytkowych dla zadania pn.”Budowa kąpieliska wraz z pomostami nad Jeziorem Klasztornym Dużym oraz ciągiem pieszo – rowerowym nad Jeziorem Klasztornym Dużym”.

Przetarg obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. Przygotowanie dokumentacji na budowę kąpieliska podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap będzie obejmował wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o programy funkcjonalno – użytkowe wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych na cały zakres zadania z wyłączeniem większości elementów znajdujących się na wodzie. Natomiast drugim etapem w ramach prac projektowych będzie wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji na pozostały zakres zadania określony w programie funkcjonalno – użytkowym tj. pomost stały, pływający slip, hangar na sprzęt, platformy/pomosty stałe, pomosty pływające, pomost rekreacyjny, plac nadwodny, siedziska w układzie trybunowym, wydzielone w obrębie platformy kąpielisko dla dzieci, siedzisko na moście oraz budynek obsługi plaży. W ramach robót budowlanych przewidziano natomiast roboty zaprojektowane w ramach pierwszego etapu prac projektowych.

Plan Zagospodarowania Terenu- PZT-02

Całość prac projektowych oraz w/w roboty budowlane stanowią część projektu i objęte są dofinansowaniem w ramach zadania pn. „Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże w Kartuzach”. Elementy, które zostaną zaprojektowane w etapie drugim prac projektowych z uwagi na czasochłonność procesu projektowego zostaną wykonane w przyszłości, po zakończeniu realizowanego projektu POIiŚ.

W ramach zaplanowanych robót budowlanych w terminie do końca 2023 roku nastąpi zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w postaci spójnej infrastruktury, w której zakres wchodzi:

  • Powiązanie komunikacyjne planowanej plaży z parkingiem i placem wejściowym w sąsiedztwie ul. Majkowskiego;
  • Piaszczyste plaże;
  • Parkingi dla samochodów osobowych;
  • Plac na którym znajdować się będzie zaplecze sanitarne;
  • Ciąg pieszy wzdłuż brzegów jeziora umożliwiający dostępność brzegów jeziora osobom niepełnosprawnym;
  • Powiązanie komunikacyjne (ciągi komunikacyjne) przyszłej plaży, parkingu, węzła sanitarnego,
  • Elementy małej architektury na całości założenia – oświetlenie, kosze na śmieci, ławki, tablice ogłoszenia, stojaki rowerowe, murki gabionowe, itp.;
  • System monitoringu wizyjnego.

Okres realizacji umowy określono do 31.12.2023 r.

Plan Zagospodarowania Terenu- PZT-03

Więcej informacji na temat przedmiotowego zamówienia publicznego znajduje się pod linkiem: http://www.kartuzy.pl/zamowienia/1628-zp271352022-budowa-infrastruktury-turystyczno-rekreacyjnej-nad-jeziorem-klasztornym.

Termin składania ofert trwa do  24 października do godz. 10.00

Wizualizację zagospodarowania terenu przy Jeziorze Klasztornym Dużym można zobaczyć pod linkiem: https://kartuskiejeziora.pl/2022/10/12/koncepcja-na-budowe-kapieliska-wraz-z-pomostami-nad-jeziorem-klasztornym-duzym-w-kartuzach-oraz-ciagiem-pieszo-rowerowym-nad-jeziorem-klasztornym-duzym/

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›