Jesienią ubiegłego roku kartuskie jeziora: Mielenko, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże zostały poddane biomanipulacji w ramach projektu rekultywacji jezior.


Biomanipulacje rybackie są metodą polegającą na świadomym kształtowaniu biocenoz organizmów wodnych mającą prowadzić do poprawy jakości środowiska wodnego.

Fot. Byczkowski, Zarybianie – Jezioro Klasztorne Duże

Metodę biomanipulacji przyjęto jako metodę dopełniającą w procesie rekultywacji wód jezior. Cykliczne zarybienia narybkiem gatunków drapieżnych jezior Klasztornego Dużego i Klasztornego Małego rozpoczęto wiosną ubiegłego roku. W okresie wiosennym wpuszczono do jezior: Mielenko, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże  narybek szczupaka i sandacza, natomiast w okresie jesiennym wprowadzono narybek bolenia. Wybór gatunków spowodowany był m. in. największą ich skutecznością w naturalnej selekcji drobnych ryb karpiowatych oraz atrakcyjnością wędkarską. Ponadto dla kartuskich jezior został opracowany program biomanipulacji rybackich – zgodnie z ww. programem wsiedlono do:

  • Jeziora Klasztornego Dużego:  8 900 szt. narybku szczupaka, 77 400 szt. narybku sandacza, 2 600 szt. narybku bolenia;
  • Jeziora Klasztornego Małego:  1 800 szt. narybku szczupaka, 15 000 szt. narybku sandacza, 650 szt. narybku bolenia;
  • Jezioro Mielenko:  10 000 szt. narybku szczupaka.
Fot. Byczkowski, Zarybianie Jezior Klasztornych

Ponadto w ramach programu biomanipulacji przeprowadzono selektywne odłowy drobnych ryb karpiowatych i drobnego okonia tzw. odłowy regulacyjne.  Odłowy odbyły się w maju, czerwcu, wrześniu i październiku w 2021 r. W ramach odłowów pozyskano gatunki ryb, tj.: płoć, okoń drobny, leszcz, krąp. Wymienione gatunki ryb nie są popierane w zbiornikach wodnych poddawanych rekultywacji, ponieważ przyczyniają się do ichtioeutrofizacji. W jeziorze Klasztornym Dużym odłowiono ok. 2000 szt. drobnej ryby karpiowatej i drobnego okonia oraz ok. 20 000 szt. narybku płoci.  W jeziorze Klasztornym Małym odłowy przeprowadzono w czerwcu, wrześniu i październiku ubiegłego roku. Podczas odłowów pozyskano drobne egzemplarze płoci, okonia, krąpia, karasia srebrzystego i leszcza. Odłowy biomanipulacyjne miały miejsce w miesiącach wrzesień i październik 2021 r., podczas których pozyskano głównie drobne egzemplarze płoci, okonia i leszcza

Odłowione ryby przesiedlono do innych zbiorników wodnych użytkowanych przez PZW Okręg w Gdańsku a część ryb przekazano przedstawicielom koła PZW w Kartuzach.

Fot. Byczkowski, Odbiór narybku

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›