Mieszkańcy Gminy Kartuzy

Szanowni Państwo,

Burmistrz Kartuz zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektu pn. ”Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże w Kartuzach” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko, działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska”. Na spotkaniu przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego z Olsztyna oraz Kartuskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kartuzach omówią i zaprezentują proces rekultywacji jezior, jego główne etapy oraz zakładane efekty realizacji.

Spotkanie obędzie się w dniu 4 listopada 2021 r. o godz. 15:00 w Kartuskim Centrum Kultury przy ul. Klasztornej 1 w Kartuzach – sala widowiskowa.

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›