Zachęcamy do obejrzenia filmu obrazującego proces wydobywania osadów z Jeziora Karczemnego na teren Oczyszczalni Ścieków w Kartuzach.

 


Film obrazuje etapy  wydobycia urobku, który tłoczony za pomocą rurociągu trafia na oczyszczalnię ścieków, gdzie poddawany jest dekantacji w zbiornikach, odwirowaniu, a następnie – po neutralizacji – będzie zagospodarowany w celach rolniczych.

Film dostępny jest pod linkiem: https://youtu.be/Y1CHTLu_mJE