Gmina Kartuzy rozstrzygnęła przetarg i wyłoniła wykonawcę zadania pn. „Rekultywacja Jeziora Karczemnego w Kartuzach poprzez wydobycie i transport osadów na oczyszczalnię ścieków”.


Przedmiotem zamówienia „Rekultywacja Jeziora Karczemnego w Kartuzach poprzez wydobycie i transport osadów na oczyszczalnię ścieków” jest wykonanie robót rekultywacyjnych, których celem jest odmulenie poprzez usunięcie osadów dennych z jeziora Karczemnego w Kartuzach oraz transportu wydobytego urobku na teren oczyszczalni ścieków.
 

Wydobycie osadów realizowane będzie pogłębiarką. Osady będą podlegały refulacji (przepompowaniu) do oczyszczalni ścieków w Kartuzach, gdzie w ramach odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia zostaną zagospodarowane przez Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

W przetargu najkorzystniejszą ofertę przedstawiło konsorcjum firm SIA Baltic Sea Geological Centre Ltd. z Rygi (Łotwa, lider) oraz Przedsiębiorstwo Realizacyjne „Inora” Inorganic Activities Sp. z o.o. (Gliwice, partner).


Informacja z otwarcia ofert:
 
 
Do przetargu stanęło pięć podmiotów. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę nieco ponad 7 mln 977 tys. zł.
 

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże w Kartuzach”.

 

 

Fot. A. Socha

 

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›