Gmina Kartuzy od początku realizacji projektu, poza właściwym procesem rekultywacji, prowadzi także równolegle działania związane z systematycznym monitoringiem jakości wód w jeziorach. Sezon wakacyjny w pełni, więc postanowiliśmy sprawdzić jaka jest efektowność przeprowadzonych dotychczas działań rekultywacyjnych pod kątem przydatności wody w kartuskich jeziorach do kąpieli. W lipcu KPWiK Sp. z o.o. zleciło certyfikowanemu laboratorium zbadanie próbek wody w Jeziorze Klasztornym Dużym (w miejscu tworzonego przyszłego kąpieliska) pod kątem spełnienia wymagań parametrów wody określonych dla kąpielisk – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością̨ wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z dnia 11.02.2019 r., poz. 255). Jednocześnie porównano otrzymane dane z tegorocznymi wynikami badań wody w czterech kąpieliskach na terenie Powiatu Kartuskiego oraz z parametrami dopuszczalnymi dla kąpielisk przez zapisy w/w Rozporządzenia. Wyniki tej analizy przedstawiono w poniższej tabeli.

Z zaprezentowanych danych wynika, że woda w Jeziorze Klasztornym Dużym spełnia wymagania określone przepisami prawa dla kąpielisk a przy tym jest znacznie czystsza niż we wszystkich istniejących kąpieliskach w regionie. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia jakość wody w jeziorze klasyfikuje się jako „doskonała”, nadająca się do kąpieli.

Tabela. Wyniki badań jakości wody w Jeziorze Klasztornym Dużym na tle kąpielisk w Powiecie Kartuskim.

Jezioro/kąpielisko Liczba Escherichia coli

(jtk/100 ml)

Liczba enterokoków (jtk/100 ml) Ocena wizualna wody w

miejscu przeznaczonym do kąpieli**

Klasyfikacja (jakość:  doskonała, dobra, dostateczna)
Wartość dopuszczalna* ≤1000 ≤400 pozytywna doskonała
Jezioro Klasztorne Duże 5 0 pozytywna doskonała
Kąpielisko Jezioro Białe 13 10 pozytywna doskonała
Kąpielisko gminne w Chmielnie – Jezioro Kłodno 30 21 pozytywna doskonała
Kąpielisko gminne w Garczu – Jezioro Łapalickie 50 9 pozytywna doskonała
Kąpielisko – Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Energetyczny Zakątek – Jezioro Ostrzyckie 15 61 pozytywna doskonała

* wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli

** ocena wizualna jakości wody pod kątem: Zakwitu sinic (smugi, kożuch, piana); Rozmnożenia się makroalg lub fitoplanktonu morskiego; Obecnoścci w wodzie zanieczyszczeń, takich jak materiały smoliste powstające wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki pirolitycznej, w szczególności pozostałości podestylacyjne, szkło, tworzywa sztuczne, guma lub inne odpady (w ilości niedającej się natychmiast usunąć)

Źródło: Raport z badań nr 45670/LB/2023 z dnia 20-22.07.2023 r.; https://sk.gis.gov.pl

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›