W ramach projektu rekultywacji jezior zaplanowano biomanipulacje rybackie. Biomanipulacja rybacka polega na świadomym kształtowaniu biocenoz organizmów wodnych, która ma prowadzić do poprawy jakości środowiska wodnego.

Metodę biomanipulacyjną przyjęto za dopełniającą w procesie rekultywacji wód jezior kartuskich. Jeziora zostają cyklicznie zarybiane narybkiem gatunków drapieżnych tj. boleniem, sandaczem, szczupakiem. Według naukowców Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego wybór powyższych gatunków cechuje się najwyższą skutecznością w naturalnej selekcji drobnych ryb karpiowatych, a także są atrakcyjne pod względem wędkarskim. W związku z przyjętą metodą pracownicy Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego opracowali program biomanipulacji rybackich dla jezior kartuskich – jako jeden z etapów procesu  rekultywacji. Program ten zawiera między innymi ilość i rodzaj narybku przewidzianego dla poszczególnych akwenów. Jednocześnie określono precyzyjnie terminy zarybień – następują one w okresach wczesnej wiosny i wczesnej jesieni każdego roku. Zarybianie następuje z łodzi rybackiej; narybek wprowadzany jest stadami po kilkadziesiąt sztuk. Każdy wprowadzany narybek jest przebadany pod kątem zdrowotności przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne w Żabieńcu.

Fot. M. Łopata, Biomanipulacja zarybianie 2022 r.

Zarybiania przeprowadzono jesienią zeszłego roku oraz na początku tego roku. Zgodnie z programem biomanipulacji rybackich do kartuskich jezior wsiedlono różne rodzaje ryb, a także różne ilości, tj.:

Jezioro Klasztorne Małe:

  • 650 szt. narybku jesiennego bolenia
  • 130 szt. narybku wiosennego bolenia

Jezioro Karczemne

  • 4 200 szt. narybku bolenia jesiennego
  • 4200 szt.  narybku wiosennego bolenia

Jezioro Klasztorne Duże

  • 2 650 szt. narybku jesiennego bolenia
  • 470 szt. narybku wiosennego bolenia

Na jeziorze Mielenko przeprowadzono już znaczną część działań biomanipulacyjnych w postaci zarybiania i odłowów, lecz pracownicy UWM zauważyli, że dla Jeziora Mielenko zagrożeniem stanowi duża ilość karasia srebrzystego, który mógłby przedostać się do pozostałych jezior. W związku z tym metoda biomanipulacji na Jeziorze Mielenko musi dalej być kontynuowana m.in. poprzez zarybianie gatunkami ryb drapieżnych.

Fot. M. Łopata, Narybek bolenia 2022 r.

W ramach programu biomanipulacji przeprowadzono również we wrześniu 2022 r. odłowy regulacyjne w Jeziorach: Mielenko, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże. Odłów przeprowadza się za pomocą narzędzi pułapkowych i metodą elektropołowu. Powyższe metody minimalizują prawdopodobieństwo uszkodzenia odławianych ryb, a tym samym pozostają w dobrej kondycji aby mogły zostać przesiedlone do innych zbiorników wodnych użytkowanych przez PZW Okręg w Gdańsku. Ponadto zastosowana metoda odłowu ryb ogranicza do minimum uszczerbek na ciele i skrzelach ryb, tym samym redukując stres związany z ich transportem do innego akwenu. Podczas odłowów regulacyjnych pozyskuje się przede wszystkim drobne okazy płoci, okonia, leszcza, krąp, karasia srebrzystego. Łącznie z Jezior Klasztornych w roku 2022 odłowiono około 1000 szt. drobnych ryb.

Fot. Byczkowski, Przygotowanie do zarybiania na Jeziorze Klasztornym Dużym

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›