Dnia 13 grudnia 2022 r. w Kartuskim Centrum Kultury odbyło się  kolejne spotkanie dla mieszkańców na temat rekultywacji kartuskich jezior.

Prelegentami spotkania byli przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie (UWM): prof. UWM dr hab. inż. Jolanta Grochowska oraz prof. UWM dr hab. inż.  Renata Augustynak, które są odpowiedzialne między innymi za przygotowanie programu i nadzór nad przebiegiem procesu rekultywacji jezior. Na spotkaniu głos zabrał również przedstawiciel Kartuskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kartuzach (KPWiK) – Mieczysław Grundkiewicz – kierownik oczyszczalni ścieków w Kartuzach, który opowiedział o roli oczyszczalni w procesie rekultywacji.

Organizowane spotkania mają na celu przybliżenie mieszkańcom założeń realizacji projektu rekultywacji kartuskich jezior. Chcemy aby społeczeństwo miało świadomość, że rekultywacja nie jest łatwym zadaniem. Oczyszczanie jezior jest złożonym, wieloletnim procesem, na który składa się kilka etapów i czynników zależnych od siebie. Ponadto chcemy uświadamiać społeczeństwo o tym, że po rekultywacji jezior – dla zapewnienie trwałości efektów projektu – w dużej mierze znaczącą rolę odgrywają ludzie korzystający z jezior i otaczających je terenów przyległych.

Na spotkaniu przedstawiciele UWM przedstawili m.in. wyniki badań wody, które są prowadzone regularnie na wszystkich jeziorach. Wyniki te stanowią jeden z elementów będących wymiernym rezultatem procesu rekultywacji i wprowadzenia do wód koagulantów: glinowego oraz żelazowego oraz zastosowania rekultywacji biologicznej w postaci zarybiania i odłów ryb. Powyższe metody prowadzone są począwszy od 2020 roku, w ustalonych okresach , zgodnie z programem rekultywacji. Przedstawione na spotkaniu wyniki wykazały już na obecnym etapie znaczną poprawę stanu wód w jeziorach.

Więcej na temat procesu rekultywacji jezior znajdą Państwo w relacji ze spotkania dostępnej pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=Tdg_CvBfGMc

Fot. Byczkowski, grudzień 2022 r. Spotkanie z mieszkańcami
Fot. Byczkowski, grudzień 2022. Spotkanie z mieszkańcami
Fot. Byczkowski, grudzień 2022 r. Prof. J. Grochowska z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego

 

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›