Informujemy, że w ostatnim tygodniu lutego rozpoczęto prace refulacyjne na nadsektorze nr 1 Jeziora Karczemnego – to już ostatni nadsektor, który pozostał do zakończenia prac. Proces usuwania osadów na Jeziorze Karczemnym  powoli dobiega końca.

Obecnie trwają prace odbiorowe nadesktora nr 2.  Po zakończeniu refulacji osadów – do końca 2023 roku, całe jezioro poddane zostanie ponadto rekultywacji chemicznej (inaktywacja koagulantów) oraz biomanipulacji.

Zgodnie z wcześniejszą informacją, dotychczas  w ramach ośmiu poddanych refulacji i odebranych nadsektorów (nr 10, 9, 8, 7, 6, 5 , 4 i 3) przetransportowano do oczyszczalni ścieków w Kartuzach ponad 210 tys. m3 osadów, co powoduje, że ilość wydobytego dotychczas osadu stanowi 88%  całej objętości osadów przeznaczonych do wydobycia na jeziorze.

Ponadto – mając na uwadze cały zakres realizowanego projektu – w trakcie opracowywania jest dokumentacja projektowa dotycząca zadania „Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej nad Jeziorem Klasztornym Dużym”, które zostanie wykonane do końca roku.

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›