Burmistrz Kartuz zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektu pn. ”Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże w Kartuzach” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska”.

Na spotkaniu przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego z Olsztyna oraz Kartuskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kartuzach omówią i zaprezentują proces rekultywacji jezior, jego główne etapy, zakładane efekty realizacji oraz stan zaawansowania projektu.

Spotkanie obędzie się w dniu 13 grudnia 2022 r. (wtorek) o godz. 13:00 w Kartuskim Centrum Kultury przy ul. Klasztornej 1 w Kartuzach – sala widowiskowa.

 

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›