Dokonano odbioru prac refulacyjnych na nadsektorze nr 4 Jeziora Karczemnego.


W wyniku przeprowadzonych w tej części jeziora robót wydobyto wierzchnią warstwę, najbardziej zanieczyszczonych osadów o grubości od 0,60 do 0,75 cm i przetransportowano do oczyszczalni ścieków w Kartuzach ponad  124 tyś. mrefulatu (osadów dennych oraz wód nadosadowych). Ilość wydobytego osadu na nadsektorze nr 4 stanowi w konsekwencji ponad 10% całej objętości osadów przeznaczonych do wydobycia na jeziorze.

W sumie dotychczas w ramach siedmiu poddanych refulacji nadsektorów (nr 10, 9, 8, 7, 6, 5 i 4) przetransportowano do oczyszczalni ścieków w Kartuzach ponad 167 tys. m3 osadów, co powoduje, że ilość wydobytego dotychczas osadu stanowi 78%  całej objętości osadów przeznaczonych do wydobycia na jeziorze.

Obecnie trwają prace na nadsektorze nr 3.

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›