W dniu 22 listopada 2022 r. podpisano umowę na budowę infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej nad Jeziorem Klasztornym Dużym.


Wykonawcą powyższego zadania została firma Viabet Sp. z o.o. Zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o programy funkcjonalno- użytkowe. Wizualizację zagospodarowania terenu przy Jeziorze Klasztornym Dużym można obejrzeć pod linkiem: https://kartuskiejeziora.pl/2022/10/12/koncepcja-na-budowe-kapieliska-wraz-z-pomostami-nad-jeziorem-klasztornym-duzym-w-kartuzach-oraz-ciagiem-pieszo-rowerowym-nad-jeziorem-klasztornym-duzym/

W ramach zadania zostanie przygotowana dokumentacja projektowa oraz wykonane zostaną roboty budowlane. Przygotowanie dokumentacji na budowę kąpieliska podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o programy funkcjonalno – użytkowe wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych na cały zakres zadania z wyłączeniem większości elementów znajdujących się na wodzie. Natomiast drugim etapem w ramach prac projektowych ma być wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji na pozostały zakres zadania określony w programie funkcjonalno – użytkowym tj. pomost stały, pływający slip, hangar na sprzęt, platformy/pomosty stałe, pomosty pływające, pomost rekreacyjny, plac nadwodny, siedziska w układzie trybunowym, wydzielone w obrębie platformy kąpielisko dla dzieci, siedzisko na moście oraz budynek obsługi plaży. W ramach robót budowlanych przewidziano natomiast roboty zaprojektowane w ramach pierwszego etapu prac projektowych. Nowo powstała infrastruktura pieszo-rowerowa, wypoczynkowa oraz rekreacyjna ma ożywić tę część nabrzeża, tworząc miejsca do rekreacji i aktywności społecznych. Realizacja zadania zakończyć się ma w listopadzie 2023 r.

Fot. UM Kartuzy, Podpisanie umowy przez Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego, Burmistrza Kartuz oraz p. Marię Łaszewską z firmy VIABET sp. z o.o.
Fot. UM Kartuzy, Podpisanie umowy na Budowę infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej nad Jeziorem Klasztornym Dużym

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›