Przetarg na  budowę infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej nad Jeziorem Klasztornym został unieważniony.

Z uwagi na fakt, że w ramach przetargu oferty nie zgłosiła się żadna firma, podjęto decyzję o unieważnieniu przetargu.

Zadanie będące przedmiotem postępowania przetargowego polega na przygotowaniu dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych. Przygotowanie dokumentacji na budowę kąpieliska podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o programy funkcjonalno – użytkowe wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych na cały zakres zadania z wyłączeniem większości elementów znajdujących się na wodzie. Natomiast drugim etapem w ramach prac projektowych ma być wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji na pozostały zakres zadania określony w programie funkcjonalno – użytkowym tj. pomost stały, pływający slip, hangar na sprzęt, platformy/pomosty stałe, pomosty pływające, pomost rekreacyjny, plac nadwodny, siedziska w układzie trybunowym, wydzielone w obrębie platformy kąpielisko dla dzieci, siedzisko na moście oraz budynek obsługi plaży. W ramach robót budowlanych przewidziano natomiast roboty zaprojektowane w ramach pierwszego etapu prac projektowych.

Obecnie Gmina Kartuzy analizuje możliwości związane z jak najszybszym zleceniem i rozpoczęciem realizacji zadania. O dalszym rozwoju sprawy poinformujemy wkrótce.

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›