Gmina Kartuzy przygotowała koncepcję budowy kąpieliska wraz z pomostami nad Jeziorem Klasztornym Dużym. Zakres przedsięwzięcia obejmuje południowy brzeg Jeziora Klasztornego Dużego. Nowo powstała infrastruktura pieszo rowerowa, wypoczynkowa oraz sportowa ma ożywić tę część nabrzeża tworząc miejsca do rekreacji i aktywności społecznych.

W ramach zadania dla tej części opracowania planuje się spójną infrastrukturę, w której zakres wchodzi: nowy ciąg pieszy wzdłuż brzegów jeziora umożliwiający dostępność brzegów jeziora osobom niepełnosprawnym powiązanie komunikacyjne przyszłej plaży z parkingiem i placem wejściowym w sąsiedztwie ul. Majkowskiego, platforma / pomost stały na wodzie, na której przewidziano realizację: hangaru na sprzęt wodny w formie zadaszonej wiaty z tarasem widokowym na dachu, wydzielonego w obrębie platformy na wodzie kąpieliska, w strefie brzegowej kąpielisko w formie plaży piaszczystej elementy małej architektury na całości założenia lampy, kosze na śmieci, ławki, tablice, ogrodzenia , stojaki rowerowe itp. uporządkowanie zieleni zachowując jak najbardziej naturalny charakter fauny i flory nabrzeża jeziora parking dla samochodów osobowych budynek obsługi plaży z barem i zapleczem sanitarnym zapewnienie dostępności dla osób o ograniczonej zdolności ruchowej między budynkiem obsługi plaży i samą plażą. A także powiązanie komunikacyjne przyszłej plaży, parkingu, hangaru i punktu obsługi plaży w kierunku działki 110, gdzie znajdzie się miejsce wodowania jednostek pływających w formie leśnej ścieżki.
Poniżej przedstawiamy wizualizację przedmiotowej koncepcji przygotowaną przez biuro projektowe RESTUDIO z Gdańska.

Fot. Wizualizacji pomostów nad Jeziorem Klasztornym Dużym
Wizualizacja kąpieliska nad Jeziorem Klasztornym Dużym
Fot. Wizualizacja budynku obsługi plaży

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›