Dokonano odbioru prac refulacyjnych na nadsektorze nr 5 Jeziora Karczemnego.


W wyniku przeprowadzonych w tej części jeziora robót wydobyto wierzchnią warstwę, najbardziej zanieczyszczonych osadów o grubości od 0,60 do 0,90 cm i przetransportowano do oczyszczalni ścieków w Kartuzach ponad  168 391,00 mrefulatu (osadów dennych oraz wód nadosadowych). Ilość wydobytego osadu na nadsektorze nr 5 stanowi w konsekwencji ponad 14% całej objętości osadów przeznaczonych do wydobycia na jeziorze.

W sumie dotychczas w ramach sześciu poddanych refulacji nadsektorów (nr 10, 9, 8, 7, 6 i 5) przetransportowano do oczyszczalni ścieków w Kartuzach ponad 163 tys. m3 osadów, co powoduje, że ilość wydobytego dotychczas osadu stanowi 68%  całej objętości osadów przeznaczonych do wydobycia na jeziorze.

Obecnie trwają prace na nadsektorze nr 4.

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›