W środę 17 sierpnia br. odbyła się wizyta studyjna, w której uczestniczyli przedstawiciele  Miasta Łeba w osobach Burmistrza i Zastępcy Burmistrza oraz Gminy Wicko, którą reprezentowała Zastępczyni Wójta wraz z pracownikami.


Głównym celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie rekultywacji jezior kartuskich. Spotkanie rozpoczęło się w Urzędzie Miejskim w Kartuzach z udziałem Burmistrza Kartuz Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego oraz Zastępcy Burmistrza Sylwii Biankowskiej, którzy przedstawili gościom jakimi metodami i jak prowadzona jest rekultywacja jezior. Następnie Burmistrz Kartuz zaprosił gości do Kartuskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, które odpowiada za  zagospodarowanie wydobytego urobku z Jeziora Karczemnego, który jest transportowany rurociągiem na teren oczyszczalni.

Fot. UM Kartuzy, Wizyta studyjna – teren kartuskiej Oczyszczalni Ścieków 

Na terenie oczyszczalni gości przywitał Prezes KPWiK Sp. z o.o. Tadeusz Ostanek wraz z Kierownikiem oczyszczalni Mieczysławem Grundkiewiczem, którzy oprowadzili gości i opowiedzieli jak wygląda cały proces  oczyszczania osadów od strony Kartuskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, w tym jaka technologia w tym celu jest stosowana.

Spotkanie pozwoliło na wymianę cennych, merytorycznych doświadczeń związanych z ochroną i rekultywacją zbiorników wodnych.

Fot. UM Kartuzy

 

Fot. UM Kartuzy, Wizyta studyjna – teren kartuskiej Oczyszczalni Ścieków – przedstawiciele Miasta Łeba, Gminy Wicko wraz z Burmistrzem i Zastępcą Burmistrza Kartuz oraz Prezesem KPWiK Sp. z o.o. 

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›