W miesiącu czerwcu, zgodnie z podpisaną Umową z firmą Przybrzeżną Żegluga Pasażerska „Czerwony Szkwał” wznowiono prace refulacyjne na Jeziorze Karczemnym.


Prace rozpoczęto od nadsektora nr 5 w centralnej części jeziora. Refulat – tak jak dotychczas – jest wydobywany za pośrednictwem specjalistycznego refulera i transportowany za pośrednictwem wybudowanego w tym celu rurociągu na teren gminnej oczyszczalni ścieków, gdzie osady podlegają przeróbce i zagospodarowaniu.

Termin zakończenia prac refulacyjnych przewidziano na koniec 2022 roku.

Fot. „Czerwony Szkwał”, Refulacja J. Karczemnego- czerwiec 2022 r.

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›