Dnia 30 maja 2022 r.,  wczesnym rankiem odbyły się kolejne zabiegi biomanipulacji polegające na zarybieniu narybkiem sandacza na jeziorach: Klasztorne Małe, Klasztorne Duże i po raz pierwszy na J. Karczemnym.


Do jezior wpuszczono w sumie 196 800 szt. narybku sandacza, w tym: do Jeziora Klasztornego Małego – 12 250 szt., do Jeziora Klasztornego Małego – 72 800 szt., do Jeziora Karczemnego – 111 750 szt.

Fot. UWM Kartuzy. Biomanipulacje na Jeziorze Klasztornym Dużym. Na zdjęciu Burmistrz Kartuz M. Gołuński i dr M. Łopata (UWM Olsztyn). 

Metodę biomanipulacji przyjęto jako metodę dopełniającą w procesie rekultywacji wód jezior. Ważne jest cykliczne zarybianie narybkiem zgodnie z przygotowanym przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski Programem biomanipulacji rybackiej kartuskich jezior. Zgodnie z harmonogramem biomanipulację zaplanowano już od roku 2019, która rozpoczęła się na Jeziorze Mielenko. W następnych latach rozpoczęto biomanipulację na Jeziorach Klasztorne Małe i Klasztorne Duże. Z kolei na Jeziorze Karczemnym zarybianie zostało opóźnione ze względu na prowadzone prace refulacyjne. Ostatnie zarybianie nastąpi w roku 2023. Ponadto w ramach programu biomanipulacji przeprowadzono selektywne odłowy drobnych ryb karpiowatych i drobnego okonia tzw. odłowy regulacyjne.

Fot. UM Kartuzy, Biomanipulacja narybkiem sandacza
Fot. UM Kartuzy, Narybek sandacza

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›