Pompa napowietrzająca wraz z elementami została wyciągnięta na brzeg Jeziora Karczemnego. 

Zgodnie z przekazywanymi wcześniej informacjami prace obejmowały odsłonięcie, sprawdzenie, wydobycie i utylizację zidentyfikowanych przedmiotów przez podmiot wyłoniony w drodze postępowania przetargowego – firmę Hydrotechnika Prace Specjalistyczne Sp. z o.o. Podjęcie prac wynikało z faktu, że lokalizacja oraz wielkość obiektów zalegających na dnie jeziora stanowiły utrudnienie dla prac wydobywczych osadów dennych i uniemożliwiały przeprowadzenie tych prac zgodnie z założeniami projektu.

Fot. Byczkowski. Wydobycie obiektu z dna j. Karczemnego

Znajdująca się na dnie jeziora pompa posiadała rozległą instalację rurociągów, które pod wodą  po kawałku były odcinane w celu łatwiejszego ich transportu z dna jeziora. Po odcięciu wydobyte przedmioty zostały zutylizowane zgodnie z przepisami prawa.

Fot. Byczkowski

Film obrazujący proces wydobycia obiektu wielkogabarytowego znajduje się pod linkiem:

https://youtu.be/EUdb7uldptw

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›