W dniu 5 maja 2022 r. została podpisana umowy z wyłonionym Wykonawcą zadania pn. „Rekultywacja Jeziora Karczemnego w Kartuzach poprzez wydobycie i transport osadów na oczyszczalnię ścieków”


Dnia 5 maja 2022 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania pn. „Rekultywacja Jeziora Karczemnego w Kartuzach poprzez wydobycie i transport osadów na oczyszczalnię ścieków”. Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński podpisał umowę z Przybrzeżną Żeglugą Pasażerską „Czerwony Szkwał” s.c. z Kołobrzegu na wznowienie procesu wydobycia osadów dennych z dna jeziora Karczemnego w Kartuzach wraz z ich transportem do Kartuskiej Oczyszczalni Ścieków.

Umowa z nowym wykonawca została podpisana po rozwiązaniu umowy z poprzednim wykonawcą robót – konsorcjum firm: Baltic Sea Geological Centre Ltd. oraz Przedsiębiorstwo Realizacyjne „Inora” z powodu niestosowania się do zapisów umowy w zakresie terminowości, jak i jakości wykonywanych prac – co zagrażało osiągnięciu zakładanego efektu ekologicznego całego procesu rekultywacji czterech kartuskich jezior.

Planowany termin zakończenia wydobycia osadów dennych z Jeziora Karczemnego to grudzień 2022 roku. Szacowana ilość pozostałych do wydobycia osadów to ok. 110.400 m3. Rozpoczęcie prac regulacyjnych nastąpi w okresie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy z wykonawcą.

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›