W dniu 25 marca br. przeprowadzono kolejne zabiegi biomanipulacyjne na jeziorach: Klasztornym Małym i Klasztornym Dużym.


Pracownicy naukowi Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w dniu 25 marca 2022 roku przeprowadzili na Jeziorze Klasztornym Małym oraz Klasztornym Dużym w Kartuzach kolejny etap rekultywacji biologicznej obejmujący biomanipulacje rybackie. W ramach przeprowadzonych zabiegów dokonano zarybienia wymienionych jezior narybkiem bolenia w ilości w sumie 2 600 szt., w tym:

  1. na Jeziorze Karczemnym Małym: 520 szt.,
  2. na Jeziorze Karczemnym Dużym: 2 080 szt.
Fot. Byczkowski- Narybek bolenia

Przypominamy, że metodę biomanipulacji przyjęto jako metodę dopełniającą w procesie rekultywacji wód jezior. Cykliczne zarybienia narybkiem gatunków drapieżnych jezior Klasztornego Dużego i Klasztornego Małego rozpoczęto wiosną 2021 roku. W okresie wiosennym wpuszczono do jezior: Mielenko, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże  narybek szczupaka i sandacza, natomiast w okresie jesiennym wprowadzono narybek bolenia. Wybór gatunków spowodowany jest m.in. największą ich skutecznością w naturalnej selekcji drobnych ryb karpiowatych oraz atrakcyjnością wędkarską.

Fot. Byczkowski- Zarybianie boleniem marzec 2022 r.

Ponadto w ramach programu biomanipulacji prowadzone są selektywne odłowy drobnych ryb karpiowatych i drobnego okonia tzw. odłowy regulacyjne.  W ramach odłowów pozyskiwane są przede wszystkim: płoć, okoń drobny, leszcz, krąp. Wymienione gatunki ryb nie są popierane w zbiornikach wodnych poddawanych rekultywacji, ponieważ przyczyniają się do ichtioeutrofizacji. Odłowione ryby przesiedla się do innych zbiorników wodnych użytkowanych przez PZW Okręg w Gdańsku a część ryb przekazuje przedstawicielom koła PZW w Kartuzach.

 

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›