Wyłoniona w drodze postępowania przetargowego firma Hydrotechnika Prace Specjalistyczne Sp. z o.o. rozpoczęła prace związane z wydobyciem obiektu wielkogabarytowego zalegającego na dnie Jeziora Karczemnego. Zakres zamówienia obejmuje odsłonięcie, sprawdzenie, wydobycie i utylizację zidentyfikowanych przedmiotów. Utylizację wydobytych obiektów Wykonawca wykona na swój koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W ostatnich dniach prowadzone były na jeziorze czynności związane ze szczegółową inwentaryzacją obszaru prac oraz prace przygotowawcze. Fizyczne wydobycie obiektów planowane jest w zależności od panujących warunków pogodowych na okres kilku najbliższych dni, począwszy od 24 lutego br. O postępach i efektach prac wraz z dokumentacją fotograficzną i video będziemy informować w najbliższych dniach na bieżąco na stronie www.kartuskiejeziora.pl.

Fot. Byczkowski, Jezioro Karczemne

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›