Gmina Kartuzy ogłosiła przetarg na wydobycie obiektu wielkogabarytowego zalegającego na dnie Jeziora Karczemnego.


Przedmiotem zamówienia jest wydobycie obiektów, w tym jednego obiektu wielkogabarytowego zalegającego na dnie Jeziora Karczemnego w Kartuzach.

Zamówienie będzie polegało na odsłonięciu, sprawdzeniu, wydobyciu i utylizacji obiektów innych niż niebezpieczne wskazanych w Raporcie z badań ferromagnetycznych (obiekty zlokalizowane są na granicy sektora 1 i 2).

W związku z wyjaśnieniami do zakresu przedmiotu zamówienia termin składania ofert zmieniono na dzień 21.09.2021 r.

Więcej informacji na temat ogłoszonego przetargu znajduje się pod linkiem:

http://www.kartuzy.pl/zamowienia/1049-zp271192021-wydobycie-obiektu-wielkogabarytowego-zalegajacego-na-dnie-jezior

 

 

 

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›