Dokonano odbioru prac refulacyjnych na nadsektorze nr 8 Jeziora Karczemnego. W wyniku przeprowadzonych w tej części jeziora robót wydobyto wierzchnią warstwę, najbardziej zanieczyszczonych osadów o grubości od 0,75 do 0,90 cm i przetransportowano do oczyszczalni ścieków w Kartuzach ponad 118 tys. m3 refulatu (osadów dennych oraz wód nadosadowych). Ilość wydobytego osadu na nadsektorze nr 8 stanowi w konsekwencji ponad 14% całej objętości osadów przeznaczonych do wydobycia na jeziorze.

W konsekwencji dotychczas w ramach trzech poddanych refulacji nadsektorów (nr 8 i 9, 10) przetransportowano do oczyszczalni ścieków w Kartuzach ponad 72 tys. m3 osadów, co powoduje, że ilość wydobytego dotychczas osadu stanowi w sumie 30%  całej objętości osadów przeznaczonych do wydobycia na jeziorze.

Obecnie trwają prace na nadsektorze nr 7.

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›