Urząd Miejski w Kartuzach rozpoczął czynności w celu ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy usługi wydobycia obiektu wielogabarytowego, zalegającego na dnie Jeziora Karczemnego.


Usługa będzie polegała na odsłonięciu, sprawdzeniu, wydobyciu i utylizacji obiektów innych niż niebezpieczne wskazanych w Raporcie z badań ferromagnetycznych, zalegających na dnie jeziora, w jego północno – wschodniej części.

Postępowanie na wybór wykonawcy zadania zostanie ogłoszone na stronie BIP Gminy Kartuzy w terminie do końca sierpnia br.

Jezioro Karczemne, Fot. Byczkowski

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›