Po długiej przerwie zostały wznowione prace rekultywacyjne na Jeziorze Karczemnym, które zostały wstrzymane ze względu niekorzystne warunki atmosferyczne.


 

Przerwa zimowa pozwoliła Wykonawcom na prace konserwatorskie i przygotowawcze do podjęcia dalszych prac refulacyjnych.

Wczoraj zwodowany został nowy refuler, czyli urządzenie do wydobycia osadów. Nowa pogłębiarka zwiększy wydajność i precyzyjność wydobywania osadów dennych na teren oczyszczalni ścieków.

Przeprowadzono także ostateczne próby szczelności rurociągu, które zakończyły się pozytywnie.

W pełni przygotowana do przyjęcia wydobytych osadów jest także gminna oczyszczalnia ścieków zarządzana przez Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Prace rozpoczną się na nadsektorze 8.

 

Fot. UM Kartuzy, Nowy refuler

 

Fot. UM Kartuzy, Głowica refulera

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›