Rekultywacja chemiczna polegająca na inaktywacji fosforu została przeprowadzona jesienią zeszłego roku na Jeziorze Mielenko.


Metoda inaktywacji fosforu polega na zmniejszeniu dostępności tego pierwiastka dla producentów pierwotnych (głównie glonów planktonowych i sinic) za pomocą koagulantów. Dzieje się to wskutek strącenia związków fosforu z kolumny wody (bezpośrednio po zabiegu), ale przede wszystkim powstrzymania uwalniania tego pierwiastka z osadów dennych w dłuższym horyzoncie czasowym, wskutek zwiększenia ich zdolności sorpcyjnych. Wprowadzony do jeziora koagulant osiada na dnie w postaci kłaczków, tworząc barierę zapobiegającą wydzielaniu się fosforu z osadów do wody. Skuteczność metody uwarunkowana jest utrzymaniem powierzchniowej warstwy osadów jeziornych w stanie względnie nienaruszonym.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania stosowania różnych rodzajów koagulantów i zagrożenia z tym związane oraz wyniki badań fizyko-chemicznych wód jezior kartuskich, które są przeprowadzane regularnie, do rekultywacji użyte zostaną koagulanty będące solami żelaza jak i glinu.

Fot. Byczkowski, Inaktywacja fosforu na Jeziorze Mielenko
Fot. Byczkowski, Inaktywacja fosforu na Jeziorze Mielenko

Koagulanty są rozprowadzane metodą powierzchniową z pokładu jednostki pływającej. System dozujący środki chemiczne umożliwiał regulację intensywności ich podawania. Jednocześnie zabieg został przeprowadzony w taki sposób, aby równomiernie rozprowadzić koagulant na całej powierzchni jeziora i bezwzględnie unikać niekontrolowanych zrzutów użytego środka podczas postoju lub manewrów pomocniczych jednostki pływającej.

Następna aplikacja koagulantów zostanie przeprowadzona w marcu tego roku, zaraz po nastaniu dogodnych warunków atmosferycznych (ustąpienie zlodowacenia). Ponieważ na chwilę obecną jeziora pokryte są jeszcze warstwą lodu, która uniemożliwia przeprowadzenie aplikacji koagulantów i wstrzymuje prace rekultywacyjne.

Fot. Byczkowski, Jednostka pływająca aplikująca fosfor

Zachęcamy Państwa do obejrzenia krótkiego spotu obrazującego inaktywację fosforu na Jeziorze Mielenko wraz z wyjaśnieniem przez dr hab. inż. Jolantę Grochowską z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego metody rekultywacji chemicznej kartuskich jezior.

 

 

 

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›