Dokonano odbioru prac refulacyjnych na nadsektorze nr 9 Jeziora Karczemnego. W wyniku przeprowadzonych w tej części jeziora robót wydobyto wierzchnią warstwę, najbardziej zanieczyszczonych osadów o grubości 60 cm i przetransportowano do oczyszczalni ścieków w Kartuzach ponad 21,5 tys. m3 refulatu (osadów dennych oraz wód nadosadowych). Ilość wydobytego osadu na nadsektorze nr 9 stanowi w konsekwencji 9% całej objętości osadów przeznaczonych do wydobycia na jeziorze.

W konsekwencji dotychczas w ramach dwóch poddanych refulacji nadsektorów (nr 9 i 10) przetransportowano do oczyszczalni ścieków w Kartuzach ponad 34,5 tys. m3 refulatu, a ilość wydobytego osadu stanowi w sumie 14,35% całej objętości osadów przeznaczonych do wydobycia na jeziorze.

Wykonawca rozpoczął prace na nadsektorze nr 8, które zostały wstrzymane z uwagi na warunki atmosferyczne niemożliwiające pracę refulera (zalegająca pokrywa lodowa).