W dniu 18.12.2020 dokonano odbioru prac refulacyjnych na nadsektorze nr 10 Jeziora Karczemnego (wskazanym na poniższym rysunku). W wyniku przeprowadzonych w tej części jeziora robót wydobyto wierzchnią warstwę, najbardziej zanieczyszczonych osadów o grubości 60 cm i przetransportowano do oczyszczalni ścieków w Kartuzach ponad 13 tys. m3 refulatu (osadów dennych oraz wód nadosadowych). Ilość wydobytego osadu na nadsektorze nr 10 stanowi w konsekwencji 5,35% całej objętości osadów przeznaczonych do wydobycia na jeziorze.

Obecnie trwają czynności odbiorowe prac refulacyjnych na nadsektorze nr 9 Jeziora Karczemnego. Wykonawca zadania rozpoczął prace na nadsektorze nr 8, które zostały wstrzymane z uwagi na warunki atmosferyczne uniemożliwiające pracę refulera (zalegająca pokrywa lodowa). Roboty zostaną wznowie wraz z poprawą warunków atmosferycznych i  ustąpieniem pokrywy lodowej z jeziora.