Trwa proces wydobycia osadów dennych z Jeziora Karczemnego. Zgodnie z opracowaną koncepcją, jezioro zostało podzielone na 28 sektorów oraz 10 nadsektorów – osady będą wydobywane stopniowo z poszczególnych nadsektorów, poczynając od południowo – zachodniej części jeziora (nadsektor nr 10) w kierunku północno – wschodnim – zgodnie z przedstawionym poniżej rysunkiem.


Dla każdego sektora określono miąższość osadów do usunięcia, która waha się w granicach od 0,5 m do 0,9 m. Cały proces wydobycia zostanie zakończony do końca 2021 rok. Proces wydobycia osadów odbywa się za pomocą specjalistycznej maszyny – refulera – która pływając po jeziorze wydobywa osad i transportuje go rurociągiem na teren gminnej oczyszczalni ścieków w Kartuzach. Nadsektor jeziora z którego wydobywany jest osad, pozostaje oddzielony od pozostałych jego obszarów za pomocą kurtyny. Kurtyna zapobiega mieszaniu się zmąconej wody z terenu poddawanego procesowi refulacji, z wodą z pozostałych części zbiornika. 

Na poniższym zdjęciu widoczny jest górny fragment kurtyny oddzielającej sektor 10 (objęty bieżącymi pracami) od pozostałych części jeziora (linia przechodząca w poprzek jeziora) oraz rurociąg tłoczny, którym transportowany jest wydobyty urobek na teren gminnej oczyszczalni ścieków (autor: R. Byczkowski).

Poniższe zdjęcie przedstawia refuler – urządzenie wykorzystywane do wydobycia osadów dennych z Jeziora Kaczemnego (autor: R. Byczkowski)