Nad Jeziorem Karczemnym trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia procesu wydobycia osadów dennych i ich transportu na teren oczyszczalni ścieków w Kartuzach.

W ostatnich dniach został zwodowany refuler, czyli urządzenie do wydobycia osadów. Przeprowadzono także ostateczne próby szczelności rurociągu, które zakończyły się pozytywnie.

W międzyczasie specjalistyczna firma dokonała pomiarów batymetrycznych dna jeziora, tworząc jego aktualną mapę, która będzie stanowiła podstawę do weryfikacji procesu wydobycia osadów.

W pełni przygotowana do przyjęcia wydobytych osadów jest także gminna oczyszczalnia ścieków zarządzana przez Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Ostatnim etapem przygotowań jest montaż kurtyn, które będą oddzielały sektor jeziora objęty refulacją od sektorów sąsiednich – w celu zapobieżenia przemieszczania się zanieczyszczeń w toni wodnej.

Po zakończeniu tego etapu rozpocznie się proces wydobycia osadów.

Fot. UM Kartuzy